Dungcj Shop

http://www.mebongcon.com/shop


antivirus security pro khóa cứng PC của bạn và cách xóa bỏ nó

dungcj thực hiện
antivirus security pro khóa cứng PC của bạn và cách xóa bỏ nó
 
antivirus security pro là chương trình tào lao lén lút cài vào PC của bạn y 1 thằng trấn lột, khóa cứng tất cả các chương trình thực thi trong PC của bạn, rồi nó chìa tay ra xin tiền bảo kê, bạn không đưa thì còn nước cài lại WIN, bạn hãy điền cho nó key này là ok: AA39754E-715219CE, xong bạn vào win gỡ nó ra bình thường y như những chương trình khác

Hình thằng trấn lột ở dưới do 1 cty nhục nhã nào đó viết ra, giờ đây internet thực sự nhiều nguy hiểm cho dân IT chuyên dùng hàng chùa
Bạn vào đây Down chương trình Your Unin-staller Pro về gỡ những chương trỉnh cứng đầu nhất mà WIN bỏ ăn nhé? đã chơi hàng chùa chơi luôn Pro cho máu lửa
Down tại đây: http://buonbanonline.vn/showthread.php?t=468729&p=804716#post804716